iPad regeling

Verantwoordelijkheid van de leerling

De leerling zorgt ervoor dat de iPad in optimale staat blijft om het voor schooldoeleinden te gebruiken:

  • de door het Almere College gebruikte apps zijn geïnstalleerd,

  • de aangeleverde bestanden beschikbaar,

  • de iPad is gebruiksklaar en 100% opgeladen

De leerling is verantwoordelijk voor het in goede en representatieve staat houden van de iPad en de door het Almere College aangeleverde gegevens.

De hoes moet op een goede manier gebruik worden: zowel bij gebruik als tijdens vervoer en opslag.

Tips om de iPad netjes te houden:

  1. Leen de iPad niet uit;

  2. Laat de iPad niet onbeheerd liggen, leerlingen hebben niet voor niets een kluisje;

  3. Haal de hoes niet van de iPad;

  4. Gebruik de iPad uitsluitend waar die voor is: leren;

  5. Berg de iPad zorgvuldig op in je tas bij transport van en naar huis: bijvoorbeeld tussen 2 grote boeken, of in een verstevigd vak.

Wie is er aansprakelijk voor schade aan de iPad gemaakt op school?

De leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar iPad. Net zoals de leerling dat is voor zijn/haar andere leermiddelen.

Wat als een leerling de iPad van een andere leerling beschadigt?

Dat is een zaak tussen de ouders van de betrokken leerlingen. We verwachten dat zij tot een regeling komen.

Wat gebeurt er als de leerling zijn iPad niet bij zich heeft?

Het Almere College voorziet niet in oplossingen voor vergeten iPads. Net als boeken en gymkleding

Wat gebeurt er als de iPad en/of hoes beschadigd raakt?

De leerling zorgt dat de reparatie zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Dit kan via de website reparatieservce van Xando.

Waarmee moet de leerling werken tijdens de reparatie?

De leerling zorgt zelf voor een vervangende iPad. Het Almere College heeft hiervoor geen leen iPads ter beschikking

Wat als een leerling de iPad van een andere leerling beschadigt?

Dat is een zaak tussen de ouders van de betrokken leerlingen. We verwachten dat zij tot een regeling komen.

Wat moet er gebeuren bij schoolverlaten?

Als een leerling van school gaat, ook tussentijds, zal het beheer van de iPad overgedragen worden aan de leerling. Hiervoor moet hij/zij zich melden bij de iPadbeheerder op de vestiging.

Voor wie is een leen iPad bedoeld?

Het Almere College heeft een beperkte hoeveelheid leen iPads. In overleg met de ouders kunnen leerlingen deze gebruiken zodat de ouders de kosten van de aanschaf niet hoeven te doen.

Hoe werkt een leen iPad?

De leen iPad is een iPad die gebruikt kan worden op school. Buiten de vestiging doet de iPad het niet.

De leerling krijgt een iPad en hoes van het Almere College. Deze is gekoppeld aan de leerling en wordt niet aan andere leerlingen uitgeleend. (leerlinggebonden)

Het oplaadsnoer gaat in de oplaadkar van het Almere College.

Dagelijks vóór aanvang van de lessen haalt de leerling de iPad op uit de centrale opslag. Hij/zij tekent hierbij voor ontvangst.

Ná de laatste les levert de leerling de iPad in uit de centrale opslag. De leerling én de vertegenwoordiger van het Almere College controleren of de iPad nog onbeschadigd is en ze tekenen hiervoor.

De leen iPad wordt opgeslagen in de oplaadkar. Achter slot.

Wat als een leerling de leen iPad beschadigt?

De leerling moet zich met de leen iPad melden bij de iPad beheerder. De iPad beheerder laat de iPad repareren. De leen iPad is niet verzekerd.De reparatiefactuur zal door de ouders betaald moeten worden. Factuur dientbinnen 10 werkdagen betaald te worden.

Tussentijds krijgt de leerling een tijdelijke andere iPad in leen. Gedurende de betaaltermijn blijft de tijdelijke iPad ter beschikking van de leerling.

Na betaling zal de leen iPad weer aan de leerling gegeven worden, en de tijdelijke iPad weer ingenomen.

Wat als een leerling de iPad van een andere leerling beschadigt?

Dat is een zaak tussen de ouders van de betrokken leerlingen. We verwachten dat zij tot een regeling komen.

Wat moet er gebeuren bij schoolverlaten?

Als een leerling van school gaat, ook tussentijds, zal de leerling de iPad inleveren bij de iPad beheerder op de vestiging.